Kompasy do zamówienia #7505

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Wiktoria
Nazwisko :Meducha
Data urodzenia :28-12-1979
Płeć :k