Kompasy do zamówienia #7499

Dane dla kompasu nr 1

Imię :DANIEL
Nazwisko :BOŻEK
Data urodzenia :19-02-1985
Płeć :m