Kompasy do zamówienia #7492

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Andrzej
Nazwisko :Marciniak
Data urodzenia :23-08-1969
Płeć :m