Kompasy do zamówienia #7486

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Monika Magdalena
Nazwisko :Czajka
Data urodzenia :17-11-1976
Płeć :k