Kompasy do zamówienia #7476

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Grażyna
Nazwisko :Nowak-Piluch
Data urodzenia :08-07-1963
Płeć :k