Kompasy do zamówienia #7474

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dariusz
Nazwisko :Piluch
Data urodzenia :28-08-1963
Płeć :m