Kompasy do zamówienia #7464

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dawid Piotr
Nazwisko :Kurtyka
Data urodzenia :01-08-1995
Płeć :m