Kompasy do zamówienia #7461

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Michał
Nazwisko :Wilczyński
Data urodzenia :20-10-1991
Płeć :m