Kompasy do zamówienia #7461

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dorota
Nazwisko :Wilczyńska
Data urodzenia :16-10-1962
Płeć :k