Kompasy do zamówienia #7456

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Aneta
Nazwisko :Fołta
Data urodzenia :13-10-1974
Płeć :k

Dane dla kompasu nr 2

Imię :Emilia
Nazwisko :Fołta
Data urodzenia :29-01-2001
Płeć :k

Dane dla kompasu nr 3

Imię :Anna
Nazwisko :Fołta
Data urodzenia :04-11-2008
Płeć :k