Kompasy do zamówienia #7451

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Piotr
Nazwisko :Kwiatkowski
Data urodzenia :22-01-1996
Płeć :m