Kompasy do zamówienia #7436

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jerzy
Nazwisko :Karbowski
Data urodzenia :27-01-1964
Płeć :m