Kompasy do zamówienia #7436

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Maciej
Nazwisko :Kołodziejczyk
Data urodzenia :01-02-1950
Płeć :m