Kompasy do zamówienia #7436

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Grzegorz
Nazwisko :Rzycki
Data urodzenia :10-03-1983
Płeć :m