Kompasy do zamówienia #7419

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Monika
Nazwisko :Hajduk
Data urodzenia :08-02-1976
Płeć :k