Kompasy do zamówienia #7416

Dane dla kompasu nr 1

Imię :ALEKSANDRA HALINA
Nazwisko :ANTONIAK
Data urodzenia :04-04-2007
Płeć :k