Kompasy do zamówienia #7416

Dane dla kompasu nr 1

Imię :EWA
Nazwisko :ANTONIAK
Data urodzenia :18-09-1976
Płeć :k