Kompasy do zamówienia #7412

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Joanna
Nazwisko :Prusik
Data urodzenia :05-01-1976
Płeć :k