Kompasy do zamówienia #7410

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jerzy
Nazwisko :Wojciechowski
Data urodzenia :22-06-1971
Płeć :m