Kompasy do zamówienia #7396

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Aldona
Nazwisko :Gholamzadeh
Data urodzenia :16-05-1979
Płeć :k