Kompasy do zamówienia #7380

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Mateusz
Nazwisko :Dąbrowski
Data urodzenia :19-05-1982
Płeć :m