Kompasy do zamówienia #7380

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dawid
Nazwisko :Marczak
Data urodzenia :24-03-2004
Płeć :m