Kompasy do zamówienia #7380

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Milena
Nazwisko :Maciejewska
Data urodzenia :28-09-1974
Płeć :k