Kompasy do zamówienia #7380

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Paulina
Nazwisko :Maciejewska
Data urodzenia :27-09-1999
Płeć :k