Kompasy do zamówienia #7380

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marcin
Nazwisko :Łopata
Data urodzenia :08-12-1979
Płeć :m