Kompasy do zamówienia #7378

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Aleksander
Nazwisko :Rozmiarek
Data urodzenia :09-04-1982
Płeć :m