Kompasy do zamówienia #7375

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Katarzyna
Nazwisko :Lipińska
Data urodzenia :27-07-1967
Płeć :k