Kompasy do zamówienia #7352

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Janusz
Nazwisko :Jakubowski
Data urodzenia :11-07-1959
Płeć :m