Kompasy do zamówienia #7347

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Sylwia
Nazwisko :Bogacka
Data urodzenia :03-10-1981
Płeć :k