Kompasy do zamówienia #7345

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Piotr
Nazwisko :Matejko
Data urodzenia :01-02-1982
Płeć :m