Kompasy do zamówienia #7336

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Sylwia
Nazwisko :Getka
Data urodzenia :30-10-1988
Płeć :k