Kompasy do zamówienia #7316

Dane dla kompasu nr 1

Imię :ANDRZEJ
Nazwisko :MICHALIK
Data urodzenia :20-02-1968
Płeć :m