Kompasy do zamówienia #7312

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Kamila
Nazwisko :Gniadek
Data urodzenia :22-08-1982
Płeć :k