Kompasy do zamówienia #7308

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Wojciech
Nazwisko :Jaroński
Data urodzenia :19-02-1996
Płeć :m