Kompasy do zamówienia #7289

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Michał
Nazwisko :Sadłowki
Data urodzenia :16-08-1979
Płeć :m