Kompasy do zamówienia #7279

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Julia
Nazwisko :Suracka
Data urodzenia :25-02-1978
Płeć :k