Kompasy do zamówienia #7279

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jarosław
Nazwisko :Lao
Data urodzenia :28-03-1961
Płeć :m