Kompasy do zamówienia #7279

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Michał
Nazwisko :Lao
Data urodzenia :23-04-1984
Płeć :m