Kompasy do zamówienia #7279

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Zuzanna
Nazwisko :Lao
Data urodzenia :12-08-2011
Płeć :k