Kompasy do zamówienia #7279

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Monika
Nazwisko :Łosowska
Data urodzenia :09-11-1964
Płeć :k