Kompasy do zamówienia #7279

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Aleksandra
Nazwisko :Suracka
Data urodzenia :26-08-2015
Płeć :k