Kompasy do zamówienia #7274

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Rafał
Nazwisko :Wałkuski
Data urodzenia :27-03-1986
Płeć :m