Kompasy do zamówienia #7274

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dominika
Nazwisko :Wałkuska
Data urodzenia :25-03-1989
Płeć :k