Kompasy do zamówienia #7272

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Andrzej
Nazwisko :Zdanowicz
Data urodzenia :18-12-1952
Płeć :m