Kompasy do zamówienia #7270

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marcin Paweł
Nazwisko :Goliński
Data urodzenia :07-12-1983
Płeć :m