Kompasy do zamówienia #7256

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Małgorzata
Nazwisko :Lao
Data urodzenia :29-04-1964
Płeć :k