Kompasy do zamówienia #7249

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Anna
Nazwisko :Gonerska
Data urodzenia :02-06-1997
Płeć :k