Kompasy do zamówienia #7249

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Małgorzata
Nazwisko :Gonerska
Data urodzenia :19-11-1959
Płeć :k