Kompasy do zamówienia #7238

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Julian
Nazwisko :Loks
Data urodzenia :01-01-1948
Płeć :m