Kompasy do zamówienia #7231

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Aleksander
Nazwisko :Żyłka
Data urodzenia :04-07-2013
Płeć :m